Tofmedia film en educatie

Landelijk Veranderlijk

Ga naar www.landelijkveranderlijk.nl

Landelijk Veranderlijk is een multimediaal dorpsproject gericht op het waarderen van het landelijk gebied als een historisch gegroeid, altijd aan verandering onderhevig fenomeen. Het landschap laat zich lezen als een geschiedenisboek. Verschillende partijen, zoals scholieren, senioren, gebruikers en beheerders van het landschap, werken samen in een onderzoek naar het lokale landschap en maken er een korte documentaire over. Behalve tot een herwaardering van de omgeving, leidt het project daarom ook tot een versterkte sociale samenhang.

Bij de eindpresentatie van het project komt het hele dorp samen en is werkelijk iedereen trots op zijn/haar eigen dorp. Er ontstaan verrassende relaties tussen dorpsbewoners. Hiermee is een vruchtbare voedingsbodem gelegd voor eventuele vervolgactiviteiten.