Tofmedia film en educatie

Vroeger Dichtbij

Ga naar de website van dit project

Dit is een dorpsbreed project waarin cultureel en historisch zelfbewustzijn centraal staat. Kinderen zoeken in hun buurt of dorp naar opmerkelijke dingen van vroeger. Een gebouw, een monument, een in onbruik geraakt voorwerp. Dit roept vragen op die de kinderen voorleggen aan ouderen in het dorp. Zij vertellen het verhaal dat het voorwerp bij hen oproept.

De kinderen maken een film van de verhalen van de ouderen. Ze zijn betrokken bij opnames, het interviewen, het maken van animaties. Kinderen, ouders en ouderen beleven samen de verhalen van toen. Woorden worden beelden. Met dit project won TOF Media in 2012 de prijs voor het beste erfgoededucatieproject van Friesland.

Groep 7/8 van de basisschool

www.vroegerdichtbij.nl