Tofmedia film en educatie

Bestuur

Anja Sinnige, voorzitter bestuur van stichting TOF Media, film en educatie

Als onderwijsadviseur en cultuurwetenschapper sta ik volledig achter de projecten, visie en missie van TOF Media. De combinatie van culturele uitingen en onderwijs is een rode draad geweest in mijn studieperiode en komt in vrijwel al mijn hedendaagse werkzaamheden naar voren. Na het afronden van de Pedagogische Academie heb ik Kunsten, Cultuur en Media gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Daarna heb ik de Master Cultuureducatie afgerond waarbij ik me hoofdzakelijk gericht heb op cultuur, cognitie en educatie vanuit de cognitie wetenschappen. Als onderwijsadviseur voor ABC Adviesbureau voor Cultuuronderwijs werk ik aan het versterken van de positie van cultuuronderwijs.

Elvira Visser, secretaris bestuur van Stichting TOF Media, film en educatie

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de verschillen in uitgangspositie van mensen in de samenleving. In verschillende culturen en de manier waarop mensen samenleven, werken en betekenis geven.

In 1986 ben ik afgestudeerd als sociaal-cultureel wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na ruim twintig jaar als directeur in zorg, welzijn en onderwijs actief geweest te zijn, besloot ik tijdens een fietstocht door Europa om mijn expertise en ervaring in een vrijere rol in te zetten.

Mijn belangrijkste drijfveer is bij te dragen aan een samenleving waarin mensen maximaal kunnen participeren en betrokken zijn. Daarom kies ik ervoor te werken in maatschappelijke organisaties. Tofmedia gebruikt film als middel om het cultureel zelfbewustzijn en de mediawijsheid van jonge mensen te vergroten. Het doel en de kunstzinnige vorm die daarbij ingezet wordt, sluit goed aan bij wat ik belangrijk en mooi vind. Daarom zet ik me graag in voor deze organiatie.

Meine Bosma, penningmeester bestuur van Stichting TOF Media, film en educatie

Een ‘bruggenbouwer’ met meer de nadruk op overeenkomsten en mogelijkheden dan verschillen. Betrokkenheid en werken aan de missie en kernactiviteiten van een organisatie is wezenlijk. Zo vervul ik veelal een spilfunctie en word gevonden als sparring partner. Het grotere perspectief is steeds leidend en ik draag daar graag aan bij. De projecten van de Stichting TOF spreken mij dan ook zeer aan.

Na mijn doctoraal Onderwijskunde enige tijd gewerkt in onderwijssector en vervolgens mij financieel bijgeschoold met een uitstap richting accountancy. Gedurende 12 jaar was ik verbonden aan Kern Konsult Organisatieontwikkeling als financieel manager en ruim 6 jaar als directeur. Thans werkzaam in de welzijnssector als financieel manager bij St. M.O.S te Drachten.

Inspiratie/hobby: erfgoed (‘eigen’ rijksmonument), muziek, piano spelen, ‘lanterfanteren’, water en tuinMirjam de Meijer, adviseur Stichting TOF Media, film en educatie

Mirjam de Meijer is elf jaar gedeputeerde geweest voor onder andere Kunst, Cultuur en Media in Groningen. Daarnaast was zij werkzaam, zowel bestuurlijk als uitvoerend, op het gebied van architectuur, kunstzinnige vorming en amateurkunst, dans, jeugdtheater, popmuziek, letteren en poëzie. Zij is afgestudeerd als psycholoog en heeft een postdoctorale opleiding Kunstmanagement, Kunstbemiddeling en Kunstbeleid gevolgd.

Overzicht nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Wold & Waard Woonservice (corporatie)
• Lid Raad van Commissarissen Martiniplaza BV (theater, congressen, sportcomplex)
• Voorzitter Nationaal Park Lauwersmeer
• Lid Bestuur Stichting Getijdenatelier (kunstproject nationaal landschap Middag Humsterland)