Tofmedia film en educatie

Missie-visie

Cultureel zelfbewustzijn
TOF Media gebruikt film als middel om het cultureel zelfbewustzijn van de deelnemers aan haar projecten te vergroten. Wat de deelnemers in hun eigen omgeving tegenkomen, verwerken ze in een film. Zo ontdekken ze zichzelf als onderdeel van hun cultuur-historische omgeving.